Истражување

Иновација: моќта на идеите!

Корпоративниот раст и динамика во техничките области зависат од вештините за иновации кои АД “Енрико Enrico Giotti S.p.A.” успеале да ги применат во своето одделение за истражување и развој.

Одделението за истражување е одделение во кое редовно се вложува.

За “Enrico Giotti S.p.A.”, иновацијата е резултат на работата во одделението за истражување и развој. Него го создаваат тим на техничари кои одржуваат чекор со најновите технологии.

Успехот се мери според придобивките на нашите ароми, екстракти и сокови со додадена висока технолошка вредност. Сите погоре наброени фактори се решавачки за резултатот – да се биде водач во областа на традиционалната и иновативната кујна.

Потрагата за нови ароми продолжува уште од нивното мешање со храната, па сè до прецизната инспекција за стабилност, во текот на целото траење на производот.

Ние отсекогаш сме во контакт со нашите клиенти за да откриеме идеални решенија кои би им помогнале да имаат поефикасно производство и попривлечни производи.