Концентрати од сок

(Italiano) Cerca per categoria

Сè поголем број на производи се прават од овошје или овошен сок. Не само пијалоци и сладоледи, туку и десерти или закуски. Што се однесува на достапноста, експертизата, развојот и инспекциите, според нас, клучно е имањето на директна контрола врз разновидните сокови. Ние сме свесни дека резултатите очекувани од нашите клиенти можат да се постигнат само преку достигнување на избалансирана комбинација на овошен сок и арома.

Caro utente ti invitiamo a prendere visione del progetto NBA che la nostra azienda sta sviluppando.


Dear user, we invite you to view the NBA project to which our company is working on.