Екстракти

(Italiano) Cerca per categoria

Извлекувањето и дестилирањето како древни процеси кои ја овоплотуваат работата на хемичарот со ароми, повторно се оживуваат благодарение на најновата технологија на “Enrico Giotti S.p.A.”. Преку овие процеси, ние можеме да ги извлечеме аромите директно од природата или пак, нашите хемичари да ги измислат, секогаш давајќи ви нови вкусови комбинирани со елегантни и уникатни мириси.

Caro utente ti invitiamo a prendere visione del progetto NBA che la nostra azienda sta sviluppando.


Dear user, we invite you to view the NBA project to which our company is working on.