Производи

 

Италијанска традиција во сите нејзини вкусови

Над осумдесет години, преку безброј инвестиции во научно истражување, А.Д. “Енрико Enrico Giotti S.p.A.” произведува природни и органски ароми, ароматични растителни екстракти, концентрати од овошен сок, и широка палета на ароматични концентрати за исхрана: пијалоци, готови јадења, тестенини, кондиторски производи. Сите наши рецепти се совршено избалансирани, свесни дека традицијата се раѓа од успешна иновација.

Пребарувај по категорија

Caro utente ti invitiamo a prendere visione del progetto NBA che la nostra azienda sta sviluppando.


Dear user, we invite you to view the NBA project to which our company is working on.