Контакт

Седиште и погони

Во обидите за поголемо меѓународно влијание на пазарот и искористување на синергиите од нашата соработка со локалните партнери, АД “Енрико Enrico Giotti S.p.A.” располага со широка производствена и логистичка мрежа која може да одговори на барањата на секој пазар. Покрај логистичко-производствените реалности на групацијата ENRICO GIOTTI S.P.A., компанијата има склучено и комерцијални договори за ексклузивна дистрибуција во Северна Африка и некои европски земји.

ITALY
Enrico Giotti S.p.a.
Via Pisana, 592
50018 Scandicci (FI)
TEL. +39-055-72091
FAX +39-055-720497
e-mail: sales@giotti.it
www.giotti.it
RUSSIA
000 Giotti
Pechatnikow Str.n.20bld.1
107045 MOSCOW, Russia
TEL. +7-495-9374120
FAX. +7-495-9374120
e-mail: info@giotti.ru
www.giotti.it
UKRAINE
000 Giotti Ukraina
Derevoobrabativaiuschiy
Pereulok 3
01013 KIEV, Ucraina
TEL + 38-044-545 70 04
FAX + 38-044-545 70 04
e-mail: sales@giotti.it
www.giotti.it
MACEDONIA
Giotti doo
Ul.LAZO TRPOVSKI br.17
TC –Treska 1000 Skopje
TEL. +389-22620417
e-mail: info@giotti.mk
www.giotti.mk

Caro utente ti invitiamo a prendere visione del progetto NBA che la nostra azienda sta sviluppando.


Dear user, we invite you to view the NBA project to which our company is working on.